Đối với hoạt động đầu tư hàng hóa , khách hàng – Nhà đầu tư cần thông qua các công ty thành viên của Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam để kết nối với các Sàn giao dịch hàng hóa khác trên thế giới: Tocom (Nhật Bản), CBOT (Chicago – Hoa Kỳ), ICE US, ICE UK, CME Group,…

Các sàn giao dịch hàng hóa phái sinh hoạt động như thế nào?

San-giao-dich-hang-hoa-phai-sinh-hop-phap
Các sở giao dịch được liên thông với Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Tên các sàn giao dịch hàng hóa phái sinh là thói quen của nhiều nhà đầu tư, về bản chất, đây là các thành viên kinh doanh thuộc Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam. Gọi tắt là các công ty thành viên thuộc Sở.

Các công ty thành viên giúp các nhà đầu tư hàng hóa mở tài khoản thực, được phép nhận tiền ký quỹ của Khách hàng, Thực hiện nộp rút tiền giao dịch cho các nhà đầu tư phái sinh.

Bên cạnh đó các công ty thành viên có quyền thiết lập phí giao dịch cho khách hàng.

Mọi hoạt động của các thành viên kinh doanh đều nằm dưới sự kiểm soát của pháp luật, về tính pháp lý, hoạt động đầu tư hàng hóa phái sinh hiện nay được pháp luật công nhận, nhà đầu tư có thể hoàn toàn yên tâm về kênh đầu tư này.

Nên đầu tư hàng hóa phái sinh tại công ty nào?

 

Giay-phep-hang-hoa-phai-sinh
Giấy chứng nhận thành viên kinh doanh của Công ty TNHH iShare Việt Nam

 

Nhà đầu tư khi đã thực sự hiểu về phái sinh và hàng hóa phái sinh muốn tham gia đầu tư, có thể lựa chọn bất cứ công ty nào trong danh sách thành viên kinh doanh hoặc thành viên môi giới thuộc Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam.

Nhà đầu tư có thể lựa chọn Top 5 thành viên kinh doanh xuất sắc của Sở để được cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp nhất.

Công ty TNHH iShare – Mã thành viên 018 là một lựa chọn cho câu hỏi của nhà đầu tư khi đi tìm kiếm sàn giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam.

Cách mở tài khoản Demo đầu tư hàng hóa

 

Để mở 1 tài khoản demo đầu tư hàng hóa, nhà đầu tư chỉ cần một địa chỉ email.

Nhà đầu tư truy cập vào link : https://mdemo.cqg.com/cqg/desktop/logon và lập cho mình 1 tài khoản demo để nghiên cứu phương pháp giao dịch

Để biết chi tiết vui lòng xem tại Mở tài khoản demo đầu tư hàng hóa phái sinh?

 

Công ty TNHH iShare Việt Nam Là thành viên giao dịch của Sở giao dịch Hàng hóa MXV Việt Nam. Có đầy đủ tư cách pháp nhân và tiềm lực và kinh nghiệm trong đầu tư giao dịch hàng hóa phái sinh. Được cấp phép mởi sở giao dịch hàng hóa MXV và quản lý của MXV.

 

Chia sẻ:

Bình luận