Thông báo

Thông Báo Dừng mở mới tài khoản giao dịch mới từ ngày 15/03/2023

Công ty TNHH Ishare Việt Nam thông báo dừng các giao dịch môi giới hàng hóa từ ngày 01/04/2023 và hoàn tất các thủ tục để chấm dứt tư cách...

15:45 07/04/2023
[TB] Thời hạn tất toán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên và Ngày giao dịch cuối cùng

Ngày 20/02/2023, Kính gửi: Quý Khách hàng, Căn cứ Quyết định số 997/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/12/2022. IShare xin thông báo tới Quý khách thời hạn tất toán một số hợp đồng như...

10:32 21/02/2023
Áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa tại các Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài mà MXV liên thông

Thứ Tư ngày 14/12/2022, 10:24, GMT +7 ISHARE xin gửi tới Quý khách hàng quyết định số số 933/QĐ/TGĐ-MXV của Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam về việc Áp...

10:26 15/12/2022
Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên và Ngày giao dịch cuối cùng

Thứ Tư ngày 15/12/2022, 10:12, GMT +7 Kính gửi Quý khách hàng, iShare xin thông báo tới quý khách thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau: Đối...

10:15 15/12/2022
Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa, giao dịch liên kỳ hạn Cà phê và giao dịch liên kỳ hạn Dầu thô tại MXV

Thứ Năm ngày 08/12/2022,10:00, GMT+7 Kính gửi Qúy Khách hàng, Công ty TNHH iShare  trân trọng Thông báo tới Qúy Khách hàng Quyết định số 914/QĐ/TGĐ-MXV , số 915/QĐ/TGĐ-MXV và...

10:07 08/12/2022
V/v Áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa tại các Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài mà MXV liên thông

Thứ Hai ngày 05/12/2022, 14:24, GMT +7 ISHARE xin gửi tới Quý khách hàng quyết định số số 903/QĐ/TGĐ-MXV của Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam về việc Áp...

16:00 05/12/2022
[TB] Thời hạn tất toán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên và Ngày giao dịch cuối cùng

Thứ Sáu ngày 02/12/2022, 14:30, GMT +7 Kính gửi Quý khách hàng, iShare xin thông báo tới quý khách thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau: Đối...

14:35 02/12/2022
[TB] Áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa tại các Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài mà MXV liên thông

Thứ Sáu ngày 02/12/2022, 14:24, GMT +7 ISHARE xin gửi tới Quý khách hàng quyết định số số 903/QĐ/TGĐ-MXV của Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam về việc Áp...

14:27 02/12/2022
Lịch nghỉ mặt hàng Dầu cọ thô

Thứ Hai, Ngày 28/11/2022, GMT +7 Kính gửi Qúy Khách hàng, Công ty TNHH iShare  trân trọng Thông báo tới Qúy Khách hàng Quyết định số 884/QĐ/TGĐ-MXV lịch nghỉ giao...

14:23 28/11/2022
[TB] Thay đổi ký quỹ các mặt hàng kim loại LME

Thứ Sáu, 18/11/2022, 17:00, (GMT+7) Kính gửi Qúy Khách hàng, Công ty TNHH iShare  trân trọng Thông báo tới Qúy Khách hàng Quyết định số 877/QĐ/TGĐ-MXV  về thay đổi ký...

16:58 18/11/2022
[TB] Lịch nghỉ giao dịch mặt hàng dầu cọ thô ngày 17-18/11/2022

Thứ  Năm, 17/11/2022, 08:56, (GMT+7) Kính gửi Qúy Khách hàng, Công ty TNHH ISHARE VIỆT NAM  xin trân trọng Thông báo tới Qúy Khách hàng lịch nghỉ giao dịch mặt...

08:57 17/11/2022
[TB] Thời hạn tất toán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên và Ngày giao dịch cuối cùng

Thứ Hai, 14/11/2022, 15:42, (GMT+7) Kính gửi Qúy Khách hàng, Công ty TNHH ISHARE VIỆT NAM  xin trân trọng Thông báo tới Qúy Khách hàng Thời hạn tất toán các hợp...

15:46 14/11/2022
[TB] Cập nhật ký quỹ các mặt hàng tại MXV

Thứ Năm, 10/11/2022, 17:00, (GMT+7) Kính gửi Qúy Khách hàng, Công ty TNHH iShare  trân trọng Thông báo tới Qúy Khách hàng Quyết định số 860/QĐ/TGĐ-MXV  về thay đổi ký...

17:02 10/11/2022
[TB] Cập nhật ký quỹ liên kỳ hạn mặt hàng Cà Phê tại MXV

Thứ Sáu, 09/11/2022, 09:13, (GMT+7) Kính gửi Qúy Khách hàng, Công ty TNHH iShare  trân trọng Thông báo tới Qúy Khách hàng Quyết định số 855/QĐ/TGĐ-MXV  về thay đổi ký...

09:16 09/11/2022
[TB] Thay đổi mức ký quỹ áp dụng từ ngày 04/11/2022

Thứ Sáu, 04/11/2022, 11:37, (GMT+7) Kính gửi Qúy Khách hàng, Công ty TNHH iShare  trân trọng Thông báo tới Qúy Khách hàng Quyết định áp dụng từ ngày 04/11/2022 như...

11:38 04/11/2022
[TB] Ban hành mức kỹ quỹ giao dịch hàng hóa, giao dịch liên kỳ hạn Nông sản tại MXV 17/10/2022

Thứ năm, 17/10/2022, 14:50 (GMT +7) Kính gửi Quý khách hàng, Công Ty TNHH iShare Việt Nam xin  Thông báo tới Qúy Khách hàng Thông báo tới Qúy Khách hàng...

14:58 17/10/2022
[TB]Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên và Ngày giao dịch cuối cùng

Thứ năm, 13/10/2022, 15:00 (GMT +7) Kính gửi Quý khách hàng, Công Ty TNHH iShare Việt Nam xin thông báo tới Qúy Khách hàng Thời hạn tất toán các hợp đồng...

15:20 13/10/2022
[TB] Thay đổi mức ký quỹ hàng hóa

Thứ Sáu, 07/10/2022, 10:27, (GMT+7) Kính gửi Qúy Khách hàng, Công ty TNHH iShare  trân trọng Thông báo tới Qúy Khách hàng Quyết định áp dụng từ ngày 06/10/2022 như...

16:20 07/10/2022
[TB] Hỗ trợ 50% phí User Trader trên hệ thống giao dịch CQG

Chúng tôi xin trân trọng thông báo đến quý khách hàng chính sách hỗ trợ 50% phí giao dịch (Phí User Trader) khi giao dịch trên phần mềm CQG, cụ...

14:47 30/09/2022
[TB] Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa 26/09/2022

Thứ Hai, 26/09/2022, 10:27, (GMT+7) Kính gửi Qúy Khách hàng, Công ty TNHH iShare  trân trọng Thông báo tới Qúy Khách hàng Quyết định áp dụng từ ngày 26/09/2022 như...

10:33 26/09/2022