Thứ Sáu ngày 02/12/2022, 14:30, GMT +7

Kính gửi Quý khách hàng,

iShare xin thông báo tới quý khách thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

 

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 TRUZ22 Cao su RSS3 12/2022 22/12/2022 Trước 15:00 ngày 06/12/2022
2 QPZ22 Dầu ít lưu huỳnh 12/2022 08/12/2022 Trước 21:00 ngày 06/12/2022
3 NQMF23 Dầu WTI mini 01/2023 15/12/2022 Trước 21:00 ngày 13/12/2022
4 MCLEF23 Dầu WTI micro 01/2023 15/12/2022 Trước 21:00 ngày 13/12/2022
5 ZFTF23 Cao su TSR20 01/2023 30/12/2022 Trước 15:00 ngày 14/12/2022
6 FEFZ22 Quặng sắt 12/2022 30/12/2022 Trước 21:00 ngày 14/12/2022
7 CLEF23 Dầu WTI 01/2023 16/12/2022 Trước 21:00 ngày 15/12/2022
  •  Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 TRUZ22 Cao su RSS3 12/2022 22/12/2022 Trước 15:00 ngày 06/12/2022
2 QPZ22 Dầu ít lưu huỳnh 12/2022 12/12/2022 Trước 21:00 ngày 08/12/2022
3 ZLEZ22 Dầu đậu tương 12/2022 14/12/2022 Trước 22:00 ngày 12/12/2022
4 ZMEZ22 Khô đậu tương 12/2022 14/12/2022 Trước 22:00 ngày 12/12/2022
5 ZWAZ22 Lúa mỳ 12/2022 14/12/2022 Trước 22:00 ngày 12/12/2022
6 KWEZ22 Lúa mỳ Kansas 12/2022 14/12/2022 Trước 22:00 ngày 12/12/2022
7 ZCEZ22 Ngô 12/2022 14/12/2022 Trước 22:00 ngày 12/12/2022
8 MPOZ22 Dầu cọ thô 12/2022 15/12/2022 Trước 15:00 ngày 13/12/2022
9 CCEZ22 Ca cao 12/2022 14/12/2022 Trước 21:00 ngày 13/12/2022
10 ZFTF23 Cao su TSR20 01/2023 30/12/2022 Trước 15:00 ngày 14/12/2022
11 FEFZ22 Quặng sắt 12/2022 30/12/2022 Trước 21:00 ngày 14/12/2022
12 NQMF23 Dầu WTI mini 01/2023 19/12/2022 Trước 21:00 ngày 15/12/2022
13 MCLEF23 Dầu WTI micro 01/2023 19/12/2022 Trước 21:00 ngày 15/12/2022
14 KCEZ22 Cà phê Arabica 12/2022 19/12/2022 Trước 21:00 ngày 16/12/2022
15 CLEF23 Dầu WTI 01/2023 20/12/2022 Trước 21:00 ngày 16/12/2022
1 CCEZ22 Ca cao 12/2022 14/12/2022 Trước 21:00 ngày 12/12/2022
2 KCEZ22 Cà phê Arabica 12/2022 19/12/2022 Trước 21:00 ngày 15/12/2022

Đề nghị Quý khách lưu ý tất toán vị thế trước các thời hạn trên.

Công ty TNHH iShare Việt Nam Là thành viên giao dịch của Sở giao dịch Hàng hóa MXV Việt Nam. Có đầy đủ tư cách pháp nhân và tiềm lực và kinh nghiệm trong đầu tư giao dịch hàng hóa phái sinh. Được cấp phép mởi sở giao dịch hàng hóa MXV và quản lý của MXV.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH ISHARE VIỆT NAM

Địa chỉ: 391 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: dvkh@isharefutures.com

Website: www.isharefutures.com

Fanpage: Giao dịch hàng hóa iShare

 

Chia sẻ:

Bình luận