Thứ  Năm, 17/11/2022, 08:56, (GMT+7)

Kính gửi Qúy Khách hàng,

Công ty TNHH ISHARE VIỆT NAM  xin trân trọng Thông báo tới Qúy Khách hàng lịch nghỉ giao dịch mặt hàng dầu cọ thô trên sàn BMDX như sau: 875TB vv Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 16.11.2022

Công ty TNHH iShare Việt Nam Là thành viên giao dịch của Sở giao dịch Hàng hóa MXV Việt Nam. Có đầy đủ tư cách pháp nhân và tiềm lực và kinh nghiệm trong đầu tư giao dịch hàng hóa phái sinh. Được cấp phép mởi sở giao dịch hàng hóa MXV và quản lý của MXV.

 

Chia sẻ:

Bình luận