Nhiều nhà giao dịch đã biết rằng thành công trong giao dịch được quyết định bởi yếu tố 3M, như Tiến sĩ Alexander Elder , một nhà tâm lý học và nhà giao dịch chuyên nghiệp đã mô tả . Ông nói rằng có ba trụ cột trong giao dịch, đó là 3M (Phương pháp, Tiền bạc và Tâm trí).
Một nhà giao dịch thành công phải có cả ba. Nhưng hầu hết các nhà giao dịch đều có quan niệm sai lầm về ba trụ cột này. Nói chung, họ coi ba yếu tố này có vai trò như nhau trong việc quyết định sự thành công của giao dịch. Tuy nhiên, sự thật lại nói khác. Có những yếu tố đóng vai trò lớn hơn trong việc quyết định sự thành công của giao dịch.
Tâm lý giao dịch
Tâm lý giao dịch quan trọng như thế nào ?

Hãy nhớ lại khái niệm 3M (Method – Money – Mind). 3M là:

  • Phương pháp, tức là chiến lược giao dịch hoặc khả năng phân tích.

  • Tiền, là tiền và quản lý rủi ro.

  • Tâm trí, liên quan đến tâm lý giao dịch, khả năng kiểm soát cảm xúc như sợ hãi và tham lam.

Hầu hết các nhà giao dịch tập trung nhiều hơn vào việc cố gắng học Phương pháp hơn là Tiền, chưa nói đến Tâm trí. Họ vắt óc suy nghĩ, vắt kiệt trí óc và năng lượng để tìm ra cách phân tích hoàn hảo (chén thánh). Trên thực tế, bạn có thể học bất kỳ phương pháp phân tích nào, có thể là Phân tích kỹ thuật hoặc Phân tích cơ bản . Vấn đề là tập trung quá nhiều vào Phương pháp, mà quên mất Tiền và Trí óc.

Thành công trong giao dịch được xác định nhiều hơn bởi tiền bạc và trí óc

Phương pháp chỉ chiếm một phần nhỏ trong thành công của một nhà kinh doanh. Nếu đúng là Phương pháp có vai trò quan trọng nhất trong việc xác định thành công trong giao dịch, thì tất cả những người thiên tài đều đã tìm ra công thức kỳ diệu để trở nên giàu có từ giao dịch. Nhưng thực tế lại nói ngược lại. Chỉ số IQ cao không đảm bảo thành công của một người trong giao dịch. Đó là bằng chứng cho thấy thành công của nhà giao dịch chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ Tiền bạc, và đặc biệt là Tâm trí (Tâm lý giao dịch).
tâm lý sợ hãi
Kiểm soát cảm xúc như sợ hãi và tham lam

Có một số lý do tại sao hầu hết các nhà giao dịch không quan tâm đến Tiền, chứ đừng nói đến Tâm trí:

Thứ nhất vì yếu tố tâm lý không dễ đo lường . Học Phân tích Kỹ thuật hoặc Phân tích Cơ bản và áp dụng nó trong giao dịch rất dễ dàng, bởi vì phân tích có thể đo lường được. Phân tích có thể được áp dụng bằng phần mềm máy tính phức tạp, nhưng không phải là Tâm lý giao dịch.
Thứ hai do yếu tố tâm lý chưa được hầu hết các nhà giao dịch hiểu đúng . Không có nhiều sách về Tâm lý giao dịch. Hầu hết các nhà giao dịch nghĩ rằng họ đã hiểu bản thân họ. Nhưng thực ra không phải vậy. Trên thực tế, chỉ một số nhà giao dịch tự hiểu rằng những điểm yếu về con người của họ có thể ảnh hưởng đến chất lượng giao dịch.
Mỗi nhà giao dịch muốn thành công, không nên quên yếu tố Tâm lý giao dịch. Thay vào đó, mọi nhà giao dịch nên tìm hiểu thêm về Tâm lý giao dịch, bởi vì điều này có vai trò quan trọng trong việc quyết định thành công của giao dịch.

Chia sẻ:

Bình luận