thông báo

THÔNG BÁO THỜI HẠN TẤT TOÁN CÁC HỢP ĐỒNG ĐẾN NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN VÀ NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG

Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến ngày thông báo đầu tiên và ngày giao dịch cuối cùng  Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo...

09:56 22/09/2021
Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến ngày thông báo đầu tiên và ngày giao dịch cuối cùng

Kính gửi: Quý Khách Hàng, Công Ty TNHH iShare Việt Nam (iShare) trân trọng cảm ơn Quý Khách đã tin tưởng và lựa chọn dịch vụ đầu tư giao dịch...

18:02 20/08/2021
Thị trường nông sản sẽ ít biến động trong lúc chờ đợi báo cáo Diện tích Gieo trồng

Nhóm đậu tương tiếp tục có sự phân hóa và vẫn cùng 1 kịch bản đã diễn ra liên tục kể từ đầu năm 2021 tới nay. Khô đậu tương...

16:32 28/06/2021
[ 10/06 ] Thông báo: Bắt đầu giao dịch Spread qua Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam – MXV

Từ hôm nay, 10/06/2021, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) bắt đầu giao dịch Spread.  Trong thời gain vừa qua, Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam đã...

11:27 10/06/2021
Bổ sung sản phẩm Đường trắng vào danh mục hàng hóa giao dịch liên thông tại Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam

Công ty TNHH iSHARE VIỆT NAM , thành viên kinh doanh thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) xin thông báo, Theo quyết định số 157/QĐ/TGĐ-MXV, 158/QĐ/TGĐ-MXV, 159/QĐ/TGĐ-MXV...

15:33 04/05/2021
Thay đổi biên độ giá giao dịch của Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Công ty TNHH iSHARE VIỆT NAM , thành viên kinh doanh thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) xin thông báo, Theo quyết định số 147/QĐ/TGĐ-MXV của Sở...

15:10 29/04/2021
Thông báo lịch nghỉ giao dịch các sản phẩm trên Sở Giao dịch hàng hoá Việt Nam ( 29/04-05/05/2021 )

Kính gửi : Quý Khách hàng, Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam gửi đến Quý Khách hàng Thông báo số 144/TB/MXV về việc nghỉ giao dịch một số các sản phẩm trên MXV từ 29/04 -05/05/2021....

14:21 26/04/2021
Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa mới áp dụng từ phiên giao dịch ngày 27/04/2021

Kính gửi : Quý Khách hàng, Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 27/04/2021. Lưu ý : Ký quỹ Lúa mỳ, Lúa mỳ...

13:01 26/04/2021
Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa mới áp dụng từ phiên giao dịch ngày 26/04/2021

Kính gửi : Quý Khách hàng, Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 26/04/2021. Lưu ý : Ký quỹ Ngô, Ngô...

15:24 23/04/2021
Thay đổi ký quỹ giao dịch Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)

Theo quyết định số 81/QĐ/TGĐ-MXV của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ban hành ngày 17/03/2021. Các mức ký quỹ giao dịch Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng...

15:31 18/03/2021