phân tích kĩ thuật

Mô hình nến Nhấn chìm – nắm chắc để hoàn thiện phương pháp giao dịch

Mô hình nến Nhấn chìm – Engulfing   Mô hình nến Nhấn chìm tăng – bullish engulfing pattern – là cặp 2 nến cho tín hiệu về việc giá có...

10:49 14/05/2021
Một vài lưu ý khi thực hiện giao dịch

1. Chốt lời một phần trước và hãy để phần lợi nhuận còn lại tiếp tục chạy. Việc làm này có thể tạo ra lợi nhuận lớn trong khi thua...

10:06 05/05/2021