Nhận định thị trường

[ 01/09/2021 ] BẢN TIN NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA 01/09

Bản tin nhận định thị trường hàng hóa 31/08/2021 Công ty TNHH iShare Việt Nam Là thành viên giao dịch của Sở giao dịch Hàng hóa MXV Việt Nam. Có đầy đủ...

08:33 01/09/2021
[ 31/08/2021 ] BẢN TIN NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA 02.08 DƯỚI GÓC NHÌN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 1. DẦU ĐẬU TƯƠNG Xu hướng chính: kiểm định tại vùng hỗ trợ. Nhận định: Kết...

09:08 31/08/2021
[ 26/08/2021 ] BẢN TIN NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA 26/08

Nhận định thị trường hàng hóa phiên 25/06, giá các mặt hàng diễn biến trái chiều. Hầu hết các mặt hàng nông sản đều tăng chạm ngưỡng kháng cự mạnh. ...

09:48 26/08/2021
[ 18/08/2021 ] BẢN TIN NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA 18.08

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA 02.08 DƯỚI GÓC NHÌN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 1. DẦU ĐẬU TƯƠNG Xu hướng chính: Giảm Nhận định: Kết phiên giao dịch ngày 17/08,...

09:01 18/08/2021
[ 12/08/2021 ] BẢN TIN NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA 12.08

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA 02.08 DƯỚI GÓC NHÌN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 1. DẦU ĐẬU TƯƠNG Xu hướng chính: Kiểm định vùng hỗ trợ cũ Nhận định: Kết...

09:50 12/08/2021
[ 10/08/2021 ] BẢN TIN NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA 10.08

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA 02.08 DƯỚI GÓC NHÌN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 1. DẦU ĐẬU TƯƠNG Xu hướng chính: Tăng Nhận định: Giá dầu đậu đang trong những...

09:29 10/08/2021
[ 09/08/2021 ] BẢN TIN NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA 09/08

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA 09.08 DƯỚI GÓC NHÌN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 1. DẦU ĐẬU TƯƠNG Xu hướng chính: Kiểm định vùng hỗ trợ cũ Nhận định: Kết...

09:06 09/08/2021
[ 06/08/2021 ] BẢN TIN NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA 06.08

A. TỔNG HỢP DIỄN BIẾN PHIÊN 05.08 B. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA 06.08 DƯỚI GÓC NHÌN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 1. DẦU ĐẬU TƯƠNG Xu hướng chính: chưa...

09:07 06/08/2021
[ 05/08/2021 ] BẢN TIN NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA 05.08

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA 05.08 DƯỚI GÓC NHÌN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 1. DẦU ĐẬU TƯƠNG Xu hướng chính: chưa rõ xu hướng Nhận định: Kết phiên 04/08,...

09:51 05/08/2021
[ 03/08/2021 ] BẢN TIN NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA 03.08

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA 02.08 DƯỚI GÓC NHÌN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 1. DẦU ĐẬU TƯƠNG Xu hướng chính: Điều chỉnh. Nhận định: Dầu đậu gặp vùng hỗ...

10:24 03/08/2021
[ 02/08/2021 ] BẢN TIN NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA 02.08

A. TỔNG HỢP DIỄN BIẾN PHIÊN 30.07 B. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA 02.08 DƯỚI GÓC NHÌN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 1. DẦU ĐẬU TƯƠNG Xu hướng chính: Kiểm...

09:32 02/08/2021
[ 29/07/2021 ] BẢN TIN NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA 29.07

A. TỔNG HỢP DIỄN BIẾN PHIÊN 28.07 B. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA 29.07 DƯỚI GÓC NHÌN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 1. DẦU ĐẬU TƯƠNG Xu hướng chính:Tăng Nhận...

09:09 29/07/2021
[ 28/08/2021 ] BẢN TIN NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA 28.08

A. TỔNG HỢP DIỄN BIẾN PHIÊN 27.07   B. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA 28.07 DƯỚI GÓC NHÌN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 1. DẦU ĐẬU TƯƠNG Xu hướng chính:...

09:04 28/07/2021
BẢN TIN NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA 27.07

A. TỔNG HỢP DIỄN BIẾN PHIÊN 26.07 B. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA 27.07 DƯỚI GÓC NHÌN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 1. DẦU ĐẬU TƯƠNG Xu hướng chính:Tăng Nhận...

08:52 27/07/2021
[ 21/07/2021 ] BẢN TIN NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA 21/07

A. Nhận định chung phân tích thị trường hàng hóa 21/07     B. Nhận định thị trường dưới góc nhìn phân tích kỹ thuật   1. Dầu đậu tương...

08:59 21/07/2021