Nguyễn Huy Hoàng

Phân tích cơ bản trong giao dịch hàng hóa

Khi tham gia vào thị trường hàng hóa phái sinh, nhà đầu tư cần có được sự hỗ trợ từ các công cụ phân tích để nhận định biến động...

17:07 09/12/2020
10 Thuật ngữ cơ bản trong giao dịch hàng hóa

Đối với các nhà đầu tư mới bắt đầu tham gia thị trường giao dịch hàng hóa thông thường rất mơ hồ về cái khái niệm, thuật ngữ cơ bản...

23:47 30/11/2020
US Dollar Index – Yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ tới thị trường hàng hóa

US Dollar Index (DXY) – Đồng USD là một phong vũ biểu tuyệt vời cho sức mạnh giá cả hàng hóa. Tiền tệ biến thiên theo nhiều yếu tố,bao gồm...

01:56 18/11/2020