mua bán hàng hóa

2 ĐỐI TƯỢNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Người mua và người sản xuất hàng hóa Việc mua bán hàng hóa thường được thực hiện thông qua các hợp đồng tương lai trên các sàn giao dịch nhằm...

12:08 12/08/2021