lợi nhuận

Risk Reward Ratio là gì và tại sao nó lại quan trọng?

Tỉ lệ rủi ro trên lợi nhuận hay tỉ lệ lời lỗ (tiếng Anh: Risk Reward ratio) thể hiện phần lợi nhuận kỳ vọng mà nhà đầu tư có thể...

16:20 04/05/2021