lịch nghỉ giao dịch

Thông báo lịch nghỉ giao dịch các sản phẩm trên Sở Giao dịch hàng hoá Việt Nam ( 29/04-05/05/2021 )

Kính gửi : Quý Khách hàng, Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam gửi đến Quý Khách hàng Thông báo số 144/TB/MXV về việc nghỉ giao dịch một số các sản phẩm trên MXV từ 29/04 -05/05/2021....

14:21 26/04/2021