ký quỹ

[ 26/08/2021 ] KÝ QUỸ GIAO DỊCH HÀNG HÓA

Kính gửi quý khách hàng, Công Ty TNHH iShare Việt Nam (iShare) xin thông báo tới quý khách hàng  Quyết định vv Ban hành các mức ký quỹ giao dịch hàng...

16:21 26/08/2021
Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa mới áp dụng từ phiên giao dịch ngày 27/04/2021

Kính gửi : Quý Khách hàng, Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 27/04/2021. Lưu ý : Ký quỹ Lúa mỳ, Lúa mỳ...

13:01 26/04/2021
Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa mới áp dụng từ phiên giao dịch ngày 26/04/2021

Kính gửi : Quý Khách hàng, Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 26/04/2021. Lưu ý : Ký quỹ Ngô, Ngô...

15:24 23/04/2021
Thay đổi ký quỹ giao dịch Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)

Theo quyết định số 81/QĐ/TGĐ-MXV của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ban hành ngày 17/03/2021. Các mức ký quỹ giao dịch Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng...

15:31 18/03/2021