Jesse Livermore

Đầu tư hàng hóa phái sinh có gì hấp dẫn?

Đầu tư hàng hóa – Commodities Market chỉ mới được biết đến ít năm trở lại đây, tuy nhiên trên thế giới thị trường này đã tồn tại hàng trăm...

15:11 23/07/2021
5 nguyên tắc của Jesse Livermore – con Gấu vĩ đại của phố Wall

Jesse Livermore là một trong những nhà giao dịch vĩ đại nhất trong lịch sử, quan điểm giao dịch của ông là niềm cảm hứng của rất nhiều các Traders...

15:53 22/07/2021