GDP Trung Quốc

GDP Trung Quốc tăng gần 5% quý III

Số liệu Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc vừa công bố cho thấy nền kinh tế này tiếp tục hồi phục mạnh sau đại dịch. Trong quý III, GDP...

10:05 19/10/2020