FOMO

5 bước để trở thành nhà giao dịch thành công

Trở thành một nhà giao dịch thành công không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Nhiều người muốn trở thành một nhà giao dịch thành công, nhưng quên rằng...

01:02 03/10/2020
Tâm lý giao dịch quan trọng như thế nào

Nhiều nhà giao dịch đã biết rằng thành công trong giao dịch được quyết định bởi yếu tố 3M, như Tiến sĩ Alexander Elder , một nhà tâm lý học...

00:27 03/10/2020
Tâm lý FOMO – Fear Of Missing Out trong giao dịch

FOMO (Fear Of Missing Out) Giao dịch dựa trên cảm xúc như FOMO là rất rủi ro. FOMO chính xác là gì? Nó diễn ra như thế nào về khía...

15:23 01/10/2020