Đường

(ZCE) Sản lượng Ethanol giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần trong khi hàng tồn kho giảm

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng, sản lượng ethanol giảm xuống mức thấp nhất trong ba tuần trong khi kho dự trữ cũng giảm. EIA cho biết sản lượng...

14:37 23/10/2020