ĐẦY TƯ HÀNG HÓA

BAN HÀNH KÝ QUỸ GIAO DỊCH HÀNG HÓA ÁP DỤNG TỪ 20/09/2021

iSharefutures thông báo tới quý khách hàng  Quyết định Ban hành các mức ký quỹ giao dịch hàng hóa và giao dịch liên kỳ hạn tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 20/09/2021. Nhóm kim loại LME: Nhôm LME...

22:26 17/09/2021