COT

(CFTC) Các nhà đầu cơ đã đẩy giá Ngô và Đậu tương lên mức cao kỷ lục

Theo CFTC (Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai) các nhà quản lý tiền tệ đã nâng các vị thế mua ròng của họ hoặc đặt cược vào giá...

19:18 12/10/2020