báo cáo usda

[ USDA ]: BÁO CÁO EXPORT INSPECTIOSN – BÁO CÁO GIAO HÀNG 20/09/2021

Báo cáo giao hàng cập nhập mới nhất ngày 20/09/2021 Số liệu báo cáo giao hàng tuần 19/09 Giao hàng Ngô tăng mạnh với mức 152% Đậu tương tăng 42%...

10:49 21/09/2021
[ USDA ] BỎ YÊU CẦU QUYỀN SỞ HỮU TRONG 60 NGÀY VỚI NHÓM CÓ QUYỀN BẢO VỆ RỦI RO CHĂN NUÔI

Đơn vị Quản lý Rủi ro (RMA) của USDA hiện đang cho phép các công ty bảo hiểm cây trồng bỏ yêu cầu quyền sở hữu trong 60 ngày đối...

17:29 03/08/2021