báo cáo cot

BÁO CÁO CFTC – COT : BÁO CÁO CAM KẾT THƯƠNG NHÂN 24/10/2021

Báo cáo CFTC – COT: Báo cáo cam kết thương nhân mới nhất được cập nhập ngày 24/10/2021 Phe BÁN của nhóm NĐT ” Người sản xuất/Nhà máy” áp đảo...

09:33 25/10/2021
BÁO CÁO COT CỦA CFTC – BÁO CÁO CAM KẾT THƯƠNG NHÂN

BÁO CÁO CAM KẾT THƯƠNG NHÂN CẬP NHẬP MỚI NHẤT NGÀY 12/10/2021 Công ty TNHH iShare Việt Nam Là thành viên giao dịch của Sở giao dịch Hàng hóa MXV Việt Nam. Có...

10:56 18/10/2021
[ 13/08/2021 ] USDA BÁO CÁO CFTC

Báo cáo CFCT- nổi bật là diễn biến của Ngô Như tuần vừa qua, mặc dù các nước nhập khẩu Ngô giảm đáng kể như Việt Nam và TQ do...

09:17 16/08/2021
[ 02/08-06/08 ] BÁO CÁO COT CFTC: HÀNG HÓA CÓ THỂ TĂNG TRỞ LẠI

BÁO CÁO COT CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN VÀ NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP: Tổng quan thị trường tuần vừa qua thông qua báo cáo COT CFCT nhìn trung tất cả...

09:21 09/08/2021