bản tin nhận định thị trường

[ 17/08/2021 ] BẢN TIN NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA 17/08

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA 02.08 DƯỚI GÓC NHÌN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 1. DẦU ĐẬU TƯƠNG Xu hướng chính: Tăng Nhận định: Kết phiên giao dịch đầu tuần,...

08:56 17/08/2021
[ 16/08/2021 ] BẢN TIN NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA 16/08

A. TỔNG HỢP DIỄN BIẾN PHIÊN 16.08   Tổng quan: Thị trường hàng hóa  tuần vừa qua tăng điểm khá tích cực, lực tăng mạnh nhất đến từ nhóm ngành...

08:59 16/08/2021