bản tin nhận định thị trường hàng hóa

[ 13/08/2021 ] BẢN TIN NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA 13/08

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA 02.08 DƯỚI GÓC NHÌN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 1. DẦU ĐẬU TƯƠNG Xu hướng chính: Chưa rõ xu hướng Nhận định: Kết phiên 12/08,...

08:58 13/08/2021