Nguyên tắc quản lý: Tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu tổn thất

Quản lý tiền đóng một vai trò quan trọng trong giao dịch hàng ngày của chúng ta. Theo một thuật ngữ, quản lý tiền là cách bạn quản lý tiền vốn của mình để đạt được mục tiêu giao dịch, tất nhiên là tạo ra lợi nhuận. Thực hiện quản lý tiền tốt là một phần quan trọng để đạt được kết quả giao dịch mong muốn.
“Một bậc thầy về quản lý tiền bạc là một nhà giao dịch bậc thầy” . Quản lý tiền là một yếu tố quan trọng của một Hệ thống giao dịch thành công hoàn chỉnh.
quản lý rủi ro trong giao dịch
Tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu tổn thất

Mục tiêu cốt lõi của quản lý tiền

Mục tiêu cốt lõi của việc quản lý tiền thành công là tối đa hóa lợi nhuận và mặt khác cũng là giảm thiểu tổn thất. Giao dịch với quá nhiều tiền có thể gây thêm nguy hiểm khi giao dịch của bạn đang thua lỗ. Nhưng mặt khác, giao dịch với số tiền quá ít sẽ không hiệu quả vì bạn thu được lợi nhuận nhỏ. Công việc của chúng ta trong việc quản lý tiền là cân đối nguồn vốn sử dụng, không quá lớn cũng không quá nhỏ.

Phân biệt quản lý tiền và quản lý rủi ro

Bạn có thể tự hỏi mình, không phải quản lý tiền bạc cũng giống như quản lý rủi ro? Nhiều nhà giao dịch sử dụng quản lý tiền và quản lý rủi ro thay thế cho nhau. Cả hai gần như giống nhau, nhưng chúng có sự khác biệt. Thực tế, quản lý rủi ro là sự lựa chọn của bạn về mức độ rủi ro mà bạn muốn đặt vào một giao dịch. Ví dụ, bạn có thể muốn mạo hiểm 1% hoặc 2% từ tất cả số tiền của mình. Quản lý tiền là cách bạn quản lý tiền của mình trong khi tuân theo rủi ro được xác định trước đó.

Làm thế nào để quản lý tiền và rủi ro trong giao dịch ?

Trong quản lý tiền, chúng ta cần xác định:
  • Số tiền cần được sử dụng trong một giao dịch (Số lượng giao dịch và Quy mô giao dịch)
  • Mức độ rủi ro và lợi nhuận muốn chấp nhận (Tỷ lệ rủi ro và Lợi nhuận)
  • Thời điểm xác định chúng ta cần thêm hoặc bớt một vị thế giao dịch (Định vị vị thế)

 

Đọc thêm về:

Chia sẻ:

Bình luận