1.      DẦU ĐẬU TƯƠNG

Dầu đậu tương tháng 7 kết phiên hôm qua giảm nhẹ về vùng 65.96. Mặc dù dầu phiên hôm qua thì dầu đậu giảm khá mạnh về vùng 63.50. Trên nến ngày Dầu đậu xuất hiện nến rút chân khá đẹp, tuy nhiên Nhà đầu tư có thể quan sát thêm phản ứng giá của dầu đậu ở vùng 66.00 – 67.00. Đợi có tín hiệu xác nhận đảo chiều rồi tiến hành vào lệnh an toàn hơn.

 

2.      ĐẬU TƯƠNG

Đậu tương tháng 7 kết phiên hôm qua giảm khá mạnh về vùng 1471. Hiện tại đậu tương đã gãy vùng hỗ trợ mạnh của nó là vùng 1500. Nhà đầu tư có thể canh SELL đậu tương khi nó hồi lên lại vùng kháng cự cũ của nó là vùng 1500.

 

3.      KHÔ ĐẬU TƯƠNG

 

Khô đậu tương tháng 7 kết phiên hôm qua cũng giảm khá mạnh về vùng 373. Khô đậu tương hiện tại cũng đã gãy vùng hỗ trợ mạnh của nó là vùng 380. Mọi người có thể canh khô đậu tương hồi lên vùng kháng cự cũ của nó là vùng 380 rồi thực hiện BÁN xuống để an toàn hơn.

 

4.      LÚA MỲ

 

Lúa mì tháng 7 kết phiên hôm qua tiếp tục giảm về vùng 673. Mặc dù đầu phiên hôm qua lúa mì giảm khá sâu về vùng 658. Nhưng đến kết phiên thì lúa mì hồi phục khá tốt lên vùng 673. Tuy nhiên lúa mì vẫn đang nằm trong mô hình tích lũy của nó. Tạm thời mọi người đứng ngoài để theo dõi thêm đối với lúa mì. Đợi có tín hiệu xác nhận rồi mới tiến hành vào lệnh.

5.      NGÔ

Ngô tháng 7 kết phiên hôm qua giảm khá sâu về vùng 658. Ngô hiện tại đã gãy vùng hỗ trợ mạnh của nó là vùng 665. Ngô có thể sẽ giảm về vùng hỗ trợ cũ 640.Quý nhà đầu tư có thể canh BÁN ngô khi ngô hồi lên vùng 665.

 

 

6.      ĐƯỜNG

 

Đường tháng 7 kết phiên hôm qua cũng giảm khá sâu về vùng 17.27. Hiện tại đường đã gãy vùng hỗ trợ quan trọng 17.40. Để đảm bảo an toàn hơn Nhà đầu tư có thể canh BÁN đường khi đường hồi lên lại vùng 17.40 này.

 

 

7.      CAFÉ ROBUSTA

Cà phê Robusta kết phiên hôm qua giảm khá sâu về vùng 1568. Tuy nhiên cà phê đang ở gần vùng hỗ trợ khá mạnh của nó là vùng 1550. Nếu cà phê thủng vùng hỗ trợ mạnh này của nó thì khả năng còn có thể giảm sâu. Tạm thời Nhà đầu tư nên đứng ngoài quan sát thêm đối với cà phê. Đợi có tín hiệu xác nhận rồi mới tiến hành xem xét vào lệnh.

Chia sẻ:

Bình luận