Nhà đầu tư tham khảo bản Hướng dẫn sử dụng CQG dưới đây: 

Hướng dẫn sử dụng CQG: dùng cho nhà đầu tư đăng nhập bằng website: 

Hướng dẫn giao dịch CQG Desktop
Hướng dẫn giao dịch CQG Mobile
Hướng dẫn giao dịch CQG Trader

Dành cho nhà đầu tư sử dụng Ứng dụng trên điện thoại:

Hướng dẫn giao dịch CQG Mobile

Hướng dẫn sử dụng CQG cho bản phần mềm download về PC: 

Hướng dẫn giao dịch CQG Trader

Công ty TNHH iShare Việt Nam Là thành viên giao dịch của Sở giao dịch Hàng hóa MXV Việt Nam. Có đầy đủ tư cách pháp nhân và tiềm lực và kinh nghiệm trong đầu tư giao dịch hàng hóa phái sinh. Được cấp phép mởi sở giao dịch hàng hóa MXV và quản lý của MXV.

Chia sẻ:

Bình luận