[ 21/08/2021 ] USDA Báo cáo Trạng thái quỹ của CFTC

Báo cáo Trạng thái quỹ của CFTC được cập nhập 2h30 ngày 21/08 Báo cáo cho thấy các quỹ đang tích cực mở các vị thế mua, trong khi các...

14:47 23/08/2021