Chiến tranh tiền tệ là một cuộc chiến tranh xảy ra khi một Quốc gia hạ giá đồng tiền của mình nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh so với Quốc gia khác, hoặc lợi dụng điều đó để làm suy yếu nền kinh tế của nước nhắm đến.

Tìm đọc Các cuộc chiến tranh tiền tệ, độc giả sẽ nắm được:

chien-tranh-tien-te-22-09
Các cuộc chiến tranh tiền tệ
  • Tầm quan trọng của đồng Đô la và tại sao vị trí đồng Đô la là chưa thể thay thế trên nền kinh tế giới
  • Trò chơi giả lập một cuộc chiến tranh tiền tệ quy mô toàn cầu
  • Các cuộc chiến tranh tiền tệ trong quá khứ và hiện tại
  • Vai trò của FED trong việc điều tiết nền kinh tế, công cụ chiến tranh của Hoa Kỳ

Công ty TNHH iShare Việt Nam Là thành viên giao dịch của Sở giao dịch Hàng hóa MXV Việt Nam. Có đầy đủ tư cách pháp nhân và tiềm lực và kinh nghiệm trong đầu tư giao dịch hàng hóa phái sinh. Được cấp phép mởi sở giao dịch hàng hóa MXV và quản lý của MXV.

Chia sẻ:

Bình luận