BẢN TIN TÀI CHÍNH KINH DOANH 08/09/2021

Nhóm dầu thô đỏ lửa

Nguyên liệu công nghiệp: cà phê, ca cao tăng liên tiếp trong khi đường chứng kiến mức giảm sâu

Đà tăng của cà phê thế giới kéo giá cà phê trong nước tăng cao.

Đón xem bản tin tài chính kinh doanh để cập nhập những diễn biến về thị trường hàng hóa nhanh nhất.

Công ty TNHH iShare Việt Nam Là thành viên giao dịch của Sở giao dịch Hàng hóa MXV Việt Nam. Có đầy đủ tư cách pháp nhân và tiềm lực và kinh nghiệm trong đầu tư giao dịch hàng hóa phái sinh. Được cấp phép mởi sở giao dịch hàng hóa MXV và quản lý của MXV.

Chia sẻ:

Bình luận